photo: Lorrie McClanahan

 

Vill du att jag kommer och berättar om boken?

Mail: andrzej@olkiewicz.se
Telefon: 08-649 09 34, 070-495 42 76

Några röster om mina föreläsningar

”På ett lättsamt, insiktsfullt och mycket humoristiskt sätt berättar Andrzej Olkiewicz om ’konsten att vara invandrare'. Det blir aldrig den tunga, skuldfyllda debatten om svenskar kontra invandrare, eller om hat och främlingsfientlighet, utan en varm berättelse om egna misstag och erfarenheter som ny i ett främmande land. Han får publiken att förstå att med den självinsikt han har fått har han kunnat påverka sitt eget öde och se det nya landet och tillvaron där på ett positivt sätt. Föreläsningen är inspirerande och engagerande och den efterföljande debatten som publiken bjuds in till likaså.”

Annelie Iggström, Studieförbundet Vuxenskolan, Enabygden, tel 0171-31099, mobil. 070-6931079


”Hans berättelse gav livfullt gensvar. Frågorna från publiken var många och den efterföljande diskussionen blev både engagerad och intressant. Men den var också mycket rolig – Olkiewicz är en verkligen inspirerande och underhållande föredragshållare.”

webb-BULLETINEN.


”I din föreläsning och i din bok delar du med dig av djupa kunskaper och stora erfarenhet i ett, många gånger, svårt och komplicerat ämne med samma skicklighet och lätthet som Stenmark åker skidor. Jag kan bara hoppas att ALLA, infödda som invandrade, får möjlighet att ta del av din föreläsning och din bok. Du förmedlar en sådan optimistisk tilltro till människor som individer och till vårt samhällssystem att vem som helst blir stärkt i sina möjligheter att verka för att göra Sverige till en plats att leva i för de flesta, men utan att banalisera, bagatellisera eller undvika svårigheterna med migration. Du är en sann humanist. TACK !”

Monica Jernström, Nyköpings Folkhögskola, tel 0155 - 29 20 80


”Åhörarna nickade och skrattade igenkännande under föredraget, och delade frikostigt med sig av egna upplevelser och tankar kring ämnet. ”Det oerhört viktigt att ha dessa samtal på KTH” var en kommentar. Med omkring 100 olika nationaliteter representerade är KTH en i högsta grad internationell arbetsplats. Syftet med seminariet var främst att ge en större förståelse för de utmaningar och behov som uppstår i mötet med ett nytt land. […] Det har varit ett stort intresse från hela KTH inför Andrzejs föreläsning och många tycker att den borde ges även på engelska, säger Annika Swedén, avdelningschef.”

Campi, Kungliga tekniska högskolans personaltidning.


”Andrzej Olkiewicz är en lysande talare. Jag har hört honom några gånger tala utifrån sin bok "Konsten att vara invandrare" och blivit lika intresserad varje gång. Han behandlar engagerat och kunnigt och med betydande charm detta delvis rätt svåra ämne, vilket han har långa och stora personliga erfarenheter av.”

Ludvig Rasmusson, journalist och publicist. Europarörelsen, tel 08- 642-6425021, mobil 076-1278200


”Stort tack för igår! Det var en av de mer lyckade föreläsningar vi hållit i, både till innehåll och antalet besökare! På ett insiktsfullt sätt delar du med dig av dina erfarenheter av att leva i ett nytt land. Du sätter ord på det svåra men ger också konkreta förslag på hur man kan förhålla sig till det nya - utan att göra avkall på den man själv är. Reaktionerna på föreläsningen var mycket positiva och igenkänningen stor bland åhörarna.”

Sara Hagström Andersson, bibliotekarie, Stadsbiblioteket, Gefle Vapen, tel 026-179440, Charlotte Strand, Europa Direkt Gävleborg,tel 026-17 94 07

OM BOKEN          OM FÖRFATTAREN          RÖSTER OM BOKEN          FÖRELÄSNING         KÖP BOKEN