Recensioner     Uppsala Nya Tidning 2008-02-01:


”Alla dessa möten med främmande kulturer och människor från världens alla hörn utgör bakgrunden till hans reflexioner över emigrantödets olika aspekter. Hans bok är ett fascinerade kalejdoskop av situationer som kan uppstå när man bosätter sig i ett annat land, från de första stapplande kommunikations- och integrationsförsöken till alla de mer subtila situationer som inte sällan ger upphov till missförstånd och frustrationer både för immigranten och för de infödda.”

 


  Webb-Bulletinen februari 2008:


”På ett enkelt sätt har han lyckats klä i ord alla de känslor som driver eller plågar nästan varje invandrare. Andrzej Olkiewicz utgår från sig själv och sina egna erfarenheter som invandrare. Noggrann analys av inre processer hos invandrare, många välutvalda citat från litteratur och artiklar gör att boken omedelbart väcker egna upplevelser och att man känner igen sig i de många förklaringar som Andrzej Olkiewicz ger.”

Läs hela recensionen här

 


   Kommunalarbetaren, 2008-04-29:


”Hans nyutkomna bok "Konsten att vara invandrare" är ett viktigt bidrag till den debatt som förs i hela Europa om vår rätt till flera identiteter. Att låta den unga generationen med föräldrar från andra länder känna samhörighet med Sverige är en av de största utmaningarna vi har idag. Om vi misslyckas med det är risken stor att extrema krafter utnyttjar identitetsproblemen hos dessa ungdomar och sluter in dem i sin gemenskap.”

Läs hela recensionen här    Bibliotekstjänst nr 7/2008:


”Författaren, med egen erfarenhet av emigranttillvaron, har skrivit en bok utifrån egna tankar kring ämnet. Med rikliga citat från litteraturen och beskrivningar av självupplevda händelser får författaren läsaren att förstå känslan av utanförskap... [...] Man behöver inte ha flyttat så värst långt från sin hembygd för att känna igen vissa tankar kring främlingskap såväl på den nya bostadsorten som när man återvänder hem. En bred läsekrets bör finna denna bok mycket läsvärd.”    Svenska Dagbladets ledarsida 2008-03-23:

Läs ledaren här    Ny tid (finlandssvensk kulturtidskrift) 2008-06-19:

 

”Frilansskribenten Andrzej Olkiewicz´ tankeväckande bok fyller ett viktigt tomrum i debatten om integration och invandring. Det är en bok som borde läsas av alla som vill vidga sina vyer.”

Läs hela recensionen här    Tema asyl & integration (ett projekt som finansierats av EU-programmet Equal) 2008-06-25:

 

”Jämfört med många förklaringar och rekommendationer som återfinns i utredningar och forskningsstudier om invandrares möte med det nya landet är Olkiewicz vardagsnära och pragmatisk, osentimental och handfast.”

Läs hela recenssionen här    Barnläkaren nr 2/2009:

 

”Jag imponerades mycket av alla de kloka och intressanta synpunkter, som han ger på invandrarproblematiken.[...] Då jag arbetat som barnläkare i flera år i flera olika länder, men också med ganska mycket invandrarbarn i Sverige ler jag ofta igenkännande, eller tar till mig goda tankar och förslag. Läs boken om Du har med invandrarbarn och deras familjer att göra och inte minst Du som funderar på att arbeta utomlands!”

Läs hela recensionen här    Kollega 2008-05-29:

Läs hela recenssionen här    NU, det liberala nyhetsmagasinet nr 22/2008, 2008-05-29:


"Munter läsupplevelse om utlandsfödda"

(papperstidningen)    Metro: Boken utsedd till ”Veckans tips” av Kristian Borglund 10/4 2008


    Metro: Boken utvald till ”Veckans bästa pocket”  av Caroline Engvall 21/4 2008


    Bloggar:

 

utvandrare och invandrare

 

Integration fodrar en tvåvägskommunikation

 

Konsten att vara invandrare

 

Detta att platsa

 

Är jag en bra invandrare

 

OM BOKEN          OM FÖRFATTAREN          RÖSTER OM BOKEN          FÖRELÄSNING         KÖP BOKEN