Konsten att vara invandrare
 

Kan man bli lycklig i ett nytt land?


Att flytta utomlands innebär en dramatisk förändring. Plötsligt blir allt så annorlunda. Det gäller både den som har tvingats fly och den som flyttar frivilligt.


Författaren har själv levt i olika länder. Han ger tankeväckande och roande exempel på vad vi själva kan göra för att göra livet lättare och roligare i det nya landet.


Boken vänder sig till dig som:

  1. Punkt själv redan har bytt land

  2. Punkt tänker studera eller arbeta utomlands en tid

  3. Punkt lever med någon av annan nationalitet

  4. Punkt har föräldrar från något annat land

  5. Punkt i ditt yrke möter människor av annan etnisk bakgrund

OM BOKEN          OM FÖRFATTAREN          RÖSTER OM BOKEN          FÖRELÄSNING         KÖP BOKEN