photo: Lorrie McClanahan

 

Innehållsförteckning


Några inledande ord

Vilka är vi?

Min egen början

Att ta steget över den andra gränsen

Samhällets ansvar

Varför somliga lämnar sina hem

Att ta seden dit man kommer

Överallt är det ungefär likadant

Krossade föreställningar

Två anpassningsstrategier

Vägen till ett nytt umgänge

Identitet

Fördomar om andra folk och länder

Etniska vitsar

Om främlingskap – Vi och De

Nytt land – möte med det annorlunda

Mardrömmar

Människorna i det nya landet – hurdana är de?

Ensamheten

Mötet med det nya språket

Mötet mellan modersmålet och det nya språket

Immigrantfrustration

Att klaga på det nya landet

Diskriminering

Pendling

De unika livserfarenheterna

Att försköna sin bakgrund

Eget lidande skapar inte automatiskt medkänsla

Traumatiska upplevelser

Vi är generösa – de är snåla

Kan man vara en av dem?

Att leva i verkligheten eller i ett väntrum

Att slå nya rötter

Den oundvikliga förändringen

Blandäktenskap

Invandrarföräldrar och deras barn

Barnen och språket

Att känna sig oaccepterad och själv avvisa

Kan man få vänner bland de infödda?

Var hör jag egentligen hemma?

Att förbli främling i omgivningens ögon

Återkomst – att höra till och ändå inte

Främlingskapet förenar och skiljer

Vinster med emigrationen

Några avslutande betraktelser

Till sist

Tack

OM BOKEN          OM FÖRFATTAREN          RÖSTER OM BOKEN          FÖRELÄSNING         KÖP BOKEN